ހުކުރު
19
ޖުލައި
2024
އެންމެ ހިނގާ
Advertisement
ގާޒާގެ ހާލަތު
ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 38،848ށް ވުރެ މައްޗަށް
  • ގާޒާ ސިޓީގެ ކައިރޯ ސްކޫލަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ބޮން އަޅައިފި، މިއީ ބޮން އެޅި 9 ވަނަ ސްކޫލް
  • ގާޒާ ސްޓްރިޕްގެ މެދުތެރޭގައި ހުންނަ ބުރެއިޖް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ގެއަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން މަދުވެގެން ފަސް މީހުން މަރުވެފައިވޭ
  • ގާޒާގެ ގަތުލުއާންމު ހުއްޓުވަން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައުން މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އީރާނުން އދ ގައި ގޮވާލަފިއި
  • އިޒްރޭލް ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުން އަނބުރާ ގެންނަން ޕީއެލްއޯ އަށް ހަމާސް އާއި އިސްލާމިކް ޖިހާދުން ގޮވާލައިފި
  • ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އޮކްޓޯބަރު 7 ގެ ފަހުން ފަލަސްތީނުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 38،848ށް ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ. ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 89،459ށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ގާޒާގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވޭ

- މަންޒަރުން
- ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ މަންމާފުޅު މުއުމިނާ ހުސައިން ފުޅު ފަސްދާނުލީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މަޢްރިބް ނަމާދަށްފަހު ގަލޮޅު ސަހަރާގައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
- ވީޑިއޯ
ionicons-v5-c

Fashaairu | 19.07.2024

 
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
1
121,028
ވިއުސް
40
ލިޔުން
2
119,753
ވިއުސް
28
ލިޔުން
3
107,387
ވިއުސް
28
ލިޔުން