ބުރާސްފަތި
13
ޖޫން
2024
Advertisement
އެންމެ ހިނގާ
1 ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ" 2 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސް ނަންގަވައިގެން މަސްވެރިންނަށް ހުޅުމާލޭން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ޝެޑްތަކުން ވިއްކާ އަގަށް ހެޔޮ ކޮށްފި 3 ޔާމީންގެ މައްސަލަ ލިބިއްޖެ، ތާވަލުކުރާނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ 4 މަދު ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ކޮޅެއް ކުރާ މުޒާހަރާ އެއް ވީމާ އެތާކަށް ނުދާނަން: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް 5 ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް 6 އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ 7 ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަގު ބޮޑު ކުރެވޭކަށް ނެތް، މިފްކޯ އަށް ބޮޑުކަންނެލި ކިރޭކަށްވެސް ނެތް: މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް 8 މަލާވީގެ ނައިބު ރައީސް ދަތުރު ކުރެއްވި މަތިންދާ ބޯޓު ރާޑަރުން ގެއްލިއްޖެ
Advertisement

- ޙައްޖު 1445

- ފަލަސްތީން - އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ

- ޔޫކްރެއިން - ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ

- ކުޅިވަރު
- މަންޒަރުން
- ވިޔަފާރި
- ރާއްޖެ
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާއަކާ ގުޅިގެން ޒަޚަމްވި ކުއްޖަކު އަލްއަޤްޞާ ޝަހީދުންގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި -- ފޮޓޯ: ދުއާ ރައުކާ/ރޮއިޓާސް
ވީޑިއޯ
ionicons-v5-c

Local News | 13.06.2024

 
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
5
104,536
ވިއުސް
30
ލިޔުން
3
136,564
ވިއުސް
36
ލިޔުން
2
145,226
ވިއުސް
48
ލިޔުން
1
156,538
ވިއުސް
70
ލިޔުން