ބުރާސްފަތި
29
ފެބްރުއަރީ
2024
މިވަގުތު އެންމެ ހިނގާ
Advertisement
މަންޒަރުން

ފަލަސްތީން-އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ

ކުޅިވަރު
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
ވިޔަފާރި
ރާއްޖެ
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމައިގައި އުފަންވެ ނިރުބަވެރި އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާއެއްގައި މަރުވި އަހުމަދު އަޒާމް އޭނާގެ ދަރިފުޅު މުހާނަދުގެ ހަށިގަނޑު ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ވީޑިއޯ
ionicons-v5-c

Fashaairu | 29.02.2024

 
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
5
69,900
ވިއުސް
28
ލިޔުން
4
75,330
ވިއުސް
42
ލިޔުން
3
77,585
ވިއުސް
28
ލިޔުން
1
212,347
ވިއުސް
77
ލިޔުން