އަންގާރަ
28
މެއި
2024
މިވަގުތު އެންމެ ހިނގާ
Advertisement

ފަލަސްތީން-އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ

ކުޅިވަރު
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
ވިޔަފާރި
ރާއްޖެ
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމައިގައި ސުންނާފަތިކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޒަޚަމްވެފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތަކު އިށީނދެލައިގެން. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާއިރު، ހަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އެހާ ގިނަ. ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ވަރުގަދަކުރަމުން. -- ފޮޓޯ: ސީއެންބީސީ
ވީޑިއޯ
ionicons-v5-c

Fashaairu | 28.05.2024

 
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
5
71,800
ވިއުސް
30
ލިޔުން
4
79,979
ވިއުސް
36
ލިޔުން
3
80,859
ވިއުސް
34
ލިޔުން
2
92,305
ވިއުސް
31
ލިޔުން
1
153,306
ވިއުސް
50
ލިޔުން