ހުކުރު
01
ޑިސެންބަރު
2023
މިވަގުތު އެންމެ ހިނގާ
Advertisement
މަންޒަރުން

ފަލަސްތީނު

ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަމަނުޖެހުން

ކުޅިވަރު
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
ވިޔަފާރި
ރާއްޖެ
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާއެއްގައި ޒަޚަމްވި ފަލަސްތީނުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ދެކުނުގެ ޚާން ޔޫނިސްގެ ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެހީތެރިވެދެނީ: ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދު ވަގުތީ ހަނގުރާމައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އިސްރާއިލުން އަންނަނީ ޣައްޒާއަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަމަލާ ދެމުން. -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާރސް
ވީޑިއޯ
ionicons-v5-c

Fashaairu | 01.12.2023

 
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
5
87,758
ވިއުސް
24
ލިޔުން
4
89,523
ވިއުސް
27
ލިޔުން
3
114,774
ވިއުސް
33
ލިޔުން
1
148,278
ވިއުސް
39
ލިޔުން