ބުދަ
17
އޭޕްރިލް
2024
މިވަގުތު އެންމެ ހިނގާ
މަންޒަރުން
ކުޅިވަރު
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
ވިޔަފާރި
ރާއްޖެ
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
އިސްރާއީލާއި ހަމާސްއާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން، އުތުރު އަޔަލޭންޑްގެ ބެލްފާސްޓްގައި، ޣައްޒާއަށް ތާއީދުކޮށް ބޯޑަރު ވަކިކުރާ ފާރުގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށް ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުންތަކެއް ކައިރިން މީހަކު ހިނގާލާފައިދަނީ -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ވީޑިއޯ
ionicons-v5-c

Fashaairu | 17.04.2024

 
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
5
65,603
ވިއުސް
23
ލިޔުން
4
81,720
ވިއުސް
25
ލިޔުން
3
85,992
ވިއުސް
32
ލިޔުން
2
93,241
ވިއުސް
34
ލިޔުން
1
198,896
ވިއުސް
52
ލިޔުން