ކެޕާ އަލުން ފަރިތަކުރަން ފަށައިފި
20 ގަޑިއިރު ކުރި
މައިގަނޑު ސަސްޕެކްޓަކީ ބައްސާމް، ދައުވާ ކުރެވޭނެ ހެކި އެބަހުރި: ޕީޖީ ޝަމީމް
1 ދުވަަސް ކުރިން
ފެނުނީ ވާދަވެރި މެޗެއް، މިއީ މުހިންމު މޮޅެއް: އަންޗެލޮޓީ
1 ދުވަަސް ކުރިން
ވަކި ކުޅުންތެރިޔަކު ގޯސް ކުރުމެއް ނެތް: ޓެން ހާގް
1 ދުވަަސް ކުރިން
6 ލަނޑުގެ މޮޅަކާއެކު، ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި އާސެނަލް ދެވަނަ ބުރަށް
1 ދުވަަސް ކުރިން
ބެލިންގހަމްގެ ރެކޯޑް ގޯލަކާއެކު، ރެއާލްއިން ނަޕޯލީ ބަލިކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
އައު ބޯޑާއެކު ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އުންމީދުގައި
2 ދުވަަސް ކުރިން
އައިއޯސީގެ ބައްދަލުވުމެއް ޕެރިހުގައި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ބްރެޒިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން އަންޗެލޮޓީގެ ފިނި ޖަވާބެއް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޕޯޗްގަލް ޓީމް ކޮޅަށް، ޕޯޗްގަލް ދެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖަހައިގެން ބާސެލޯނާ ދެވަނަ ބުރަށް
2 ދުވަަސް ކުރިން
މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ޕެނަލްޓީން ނިއުކާސަލް އަތުން ޕީއެސްޖީ އަށް ޕޮއިންޓެއް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ފަހަތުން އަރާ ތިން ލަނޑު ޖަހައިގެން މޮޅުވެ، ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ސިޓީ އަށް
2 ދުވަަސް ކުރިން
ކޯޕަންހޭގަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ވަރުގަދަ ވާނެ: ޓުޗެލް
3 ދުވަަސް ކުރިން
އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑުވިޔަސް، އަންޗެލޮޓީގެ ބަހަނާއެއް ނެތް!
3 ދުވަަސް ކުރިން
ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ޑިސެމްބަރު ފަހެއްގައި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ނޯޔާ އަދިވެސް ހުރީ ބަޔާނާއެކު ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމުގެ ޢަޒުމުގައި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ބަޔާންގެ އެއްބަސްވުން ނޯޔާ އައު ކޮށްފި
3 ދުވަަސް ކުރިން
ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބުނީ ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ނޫން
3 ދުވަަސް ކުރިން
ތައިލެންޑް ޔޫތު ކަޕްގައި ވާދަކުރަން އަޝްފާޤު އެކަޑަމީ އަދި ސަސް އެކަޑަމީ ތައިލޭންޑަށް
3 ދުވަަސް ކުރިން
"ވަރުގަދަ" ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ޕޯޓޯ އޮތީ ތައްޔާރަށް!
3 ދުވަަސް ކުރިން