ޒަވީގެ މެސެޖު އައު ކޯޗަށް، ސަލާމަތްވެވޭނީ މޮޅުވެގެން!
3 ގަޑިއިރު ކުރި
ޒަވީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު ފަހު މެޗުން ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅެއް!
23 ގަޑިއިރު ކުރި
އެންރީކޭ ދޭ ޔަގީންކަން، އަންނަ ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވާނެ!
1 ދުވަަސް ކުރިން
އެމްބާޕޭއާ އެއް ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ނެތް: އެންރީކޭ
1 ދުވަަސް ކުރިން
ޔޮނެކްސް ޕޮލިޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލްގައި ލައިބާ އަށް ލޯ މެޑަލް
1 ދުވަަސް ކުރިން
އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ވަޒީރުން ބައިވެރިވާ، އެންޓި ޑޯޕިން ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީރު ރާފިޢު
1 ދުވަަސް ކުރިން
ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ލައިޓުތައް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
މެސީ އާއި ސުއަރޭޒް ނުހިމަނައި ކުޅުނު މެޗުން މިއާމީ މޮޅުވެއްޖެ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ފަހު މެޗުގައި މިލާން އެއްވަރު
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޔުވެންޓަސް އިން ލީގު ނިންމާލީ ތިން ވަނައިގައި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޖަރުމަނު ކަޕާއެކު ލެވަކޫސަނަށް އިތުރު ކާމިޔާބެއް!
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސޮފްވާން ހަމަޖައްސައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކްރޫޒްގެ ފަހު މެޗު: އެއްވަރުވިޔަސް މެޗު ޚާއްޞަ
2 ދުވަަސް ކުރިން
ފްރެންޗް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަމާއެކު އެމްބާޕޭގެ ޕީއެސްޖީ ކެރިއަރު ނިންމާލައިފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ބަލިކޮށްގެން ހޯދި އެފްއޭކަޕް ތަށިން، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ސީޒަން ސަލާމަތްކޮށްފި
2 ދުވަަސް ކުރިން
ޔޫރޯ އަށް ފަހު ޖިރޫޑް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް ފްލިކް!
3 ދުވަަސް ކުރިން
ޒަވީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނީ ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު!
3 ދުވަަސް ކުރިން
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޗުއަމެނީ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ނުކުޅެވޭނެ
3 ދުވަަސް ކުރިން
ކްރޫސްގެ ނިންމުމަށް އިޙުތިރާމްކުރަން ޖެހޭނެ: އަންޗެލޮޓީ
3 ދުވަަސް ކުރިން