ކުޅިވަރު
ޔުނައިޓެޑުން ކުރަން ޖެހެނީ ބުރަ އަދި ބޮޑު މަސައްކަތެއް: ޓެން ހާގް
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޔުނައިޓެޑުގެ އެއްބަސްވުން ޓެން ހާގް އައު ކޮށްފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ރޮނާލްޑޯއާ ކުރިމަތިލާން ބިރުގަނޭ: އެމްބާޕޭ
7 ދުވަަސް ކުރިން
ރޮނާލްޑޯ އަކީ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ އެއްބައި، އަޅާކިޔާކަށް ނުވާނެ: ސިލްވާ
7 ދުވަަސް ކުރިން
ނާގެލްސްމަން ތައްޔާރުވަނީ ޔަމާލް ގެއްލުވާލަން، އޭނާ ފެންނާނެތަ؟
7 ދުވަަސް ކުރިން
ޖާމަނީއަށް އިސްވެ ހަމަލާދޭނީ ސްޕޭން: ކޯޗު
7 ދުވަަސް ކުރިން
މެސީގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބު ވީއިރު، އާޖެންޓީނާ ސެމީ އަށް ގެން ގޮސްދިނީ މާޓިނޭޒް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ފުއެންޓޭ ހުރީ ބޮޑު އިތުބާރަކާ އެކު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަރުމަނު ބަލި ކުރަން އުނދަގޫ ވާނެ: ނާގަލްސްމަން
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެފްއޭއެމް ހިންގުން ފީފާ އިން ހަވާލު ކުރީ ޖައުޝަން އަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ތުރުކީގެ ކާމިޔާބީ، މޮންޓެލާ އަށް ޚާއްސަ އުފަލެއް!
1 ހަފްތާ ކުރިން
ނަތީޖާ ޤަބޫލު ކުރަން ރަންގްނިކް އަށް އުނދަގޫވެފައި!
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮމޭނިއާގެ ކުޅުންތެރިން ކުރި ހިތްވަރަށް އިއޮޑަނެސްކޫގެ ތައުރީފު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ތަފާތަކަށްވީ ފެށުނީއެއްސުރެ ދައްކަމުން އައި ކުޅުން: ކޫމަން
1 ހަފްތާ ކުރިން
މެސީ، ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރޮނާލްޑޯގެ ބަސް: އިތުރު ޔޫރޯއެއްގައި ނުކުޅޭނަން
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޑެބްރޫނޭ ނޫސްވެރިޔާއަށް: ތިކުރީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ސުވާލެއް؟
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޒަވީ ސިމޮންސް ބަޔާނަށް ދާން ނުބުނާނަން: ކޯޗު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބްރެޒިލާ އެއްވަރުކޮށް، ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ކޮލަމްބިއާ އަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
އޮސްޓްރިއާ ކަޓުވާލައި، ތުރުކީ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން