ކުޅިވަރު
އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުމާ މެދު ސައުތުގޭޓް ހިތްހަމަ ޖެހޭ!
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބެލިންހަމް ނެތްނަމަ އިނގިރޭސިން ސަލާމަތް ނުވީސް!
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހު ވަގުތު ސްލޮވޭނިއާ އިން، ޑެންމާކާ އެއްވަރު ކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފަހަތުން އަރައި ނެދަލެންޑްސް އިން ޕޮލެންޑު ބަލިކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ: ކޫމަން
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޕޮލެންޑުން، ނެދަލެންޑްސް އަށް އިޙުތިރާމް ކުރާނެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
އަލްބޭނިއާ ކައިރިން ލިބުނު މޮޅާއެކު، ސްޕަލެޓީ އަށް ހަމަޖެހުމެއް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޗެމްޕިއަން އިޓަލީ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
4 ހަފްތާ ކުރިން
އާސެނަލް އާއި އެވަޓަންގެ ލެޖެންޑް، ކަމްޕްބެލް މަރުވެއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
މިއީ ބްރެޒިލްގެ އެންމެ ގޯސް ޓީމު: ރޮނާލްޑީނިއޯ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ސްޕޭންގައި ޔޫރޯފިއާ ފެށިއްޖެ، ކޯޗު ބުނަނީ ހަމަޖެހިގެން ތިބުމަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޓީމު ބަލިވުން ކްރޮއޭޝިޔާ ކޯޗު އެދުނީ މައާފަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
އާޖެންޓީނާގެ ސްކޮޑު ފައިނަލް ކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން ސްޕެއިން އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ހަންގޭރީ ބަލިކޮށް، ސްވިޒަލެންޑަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ކްރޮއޭޝިއާގެ އަމާޒަކީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުން!
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއެކު ފުއެންޓޭ ހުރީ އުންމީދުގައި!
4 ހަފްތާ ކުރިން
ސްކޮޓްލޭންޑްގައި ވާދަވެރިކަން ނެތުމުން އަހަރެން ހައިރާންވެއްޖެ: ނާގެލްސްމަން
4 ހަފްތާ ކުރިން
ޖަރުމަނާ އެއްވަރެއްނުވާނެ، ބަލިވީ އަމިއްލަ މިސްޓޭކުން: ކްލާކް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ނަތީޖާއާ މެދު ކްލާކް ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުތަނަވަސްވެފައި!
4 ހަފްތާ ކުރިން