ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
11:20

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ބައިނަލްއަގްވާމީ މޫސުމީ ސަމިޓް ''ކޮފް26'' އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ މޫސުމީ ސަމިޓް (ކޮޕް 26) ފަސްކޮށްފިއެވެ.

އިންޑެޕެންޑެންޓް ނިއުސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިސަމިޓް ފަސްކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން 2021 ވަނަ އަހަރަށެވެ.

އ.ދ.އިން ބާއްވާ މިސަމިޓްގައި 30،000 އަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކިގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެއެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއްސަމިޓްގައި ކަނޑު ލޮނުގަނޑު އުފުލުމާއި، ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި، އަދިވެސް ދުނިޔެއަށް ދިމާވާ އެކިކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް މިކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވާރާ ކުރެވޭނެއެވެ.