raajjemv logo
ހޮނިހިރު 17 އޭޕްރިލް 2021
COVID-19
Update
last updated: 17 April 2021
COVID-19 Statistics
82
new cases
26021
positive
69
deaths
Vaccine Update
Today
547
first dose
763
second dose
Total
278069
first dose
35294
second dose
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ
3
0
Updating...
ރަމަޟާން 1442 - ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި، ހަވީރު ގަޑީގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ގުޑި އެރުވުމާއި، އެކި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި، ފާއިތުވި ރޯދަމަހު މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ގެއިން ނުނިކުމެވި، މިފަދަ މާހައުލުތަކުން ކުދިން މަހުރޫމްވި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
1
ނަހުފާ މުހައްމަދު
23
ލިޔުން
154,907
ވިއުސް
2
ލައިޝާ އަހްމަދު
12
ލިޔުން
135,568
ވިއުސް
3
އަތޫފް އާތިފް
18
ލިޔުން
105,247
ވިއުސް
4
ފާތިމަތު އުދުމާ
20
ލިޔުން
101,192
ވިއުސް
5
އައިޝަތު ހަނާން ހުސެން ރަޝީދު
21
ލިޔުން
100,499
ވިއުސް