ކަށުނަމާދު މައުލޫމާތާއި ވަސިއްޔަތް އަދި ތައުޒިޔާ މި ސަފްހާގައި މުޅިން ހިލޭ ޝާއިއު ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ފޯމްތައް ތިރީގައިވައި ޓެބް ތަކުން ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ. މައުލޫމާތު ކަށަވަރުކޮަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ސަފްހާގައި ޝާއިއު ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.