ނަޒާހަތު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

2,975

Articles

 

21,654,329

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އާއްމުކޮށް ކަވަރކުރަނީ ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާއީ ޚަބަރުތަކެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެ

"މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެޕާޓުމެންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް، ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރީ އަންހެނެއް"

ރާއްޖެ

މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން

ރާއްޖެ

76 ބިލެއް ހިމެނޭހެން ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ އާންމުކޮށްފި

ރާއްޖެ

ނައީމާ މަރާލީ ފަންޑިތަ ހަދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ނައީމާ އަކީ ފަންޑިތަ ހަދާ މީހެއް ކަމަށް ތަހުގީގަށް އެނގޭކަށް ނެތް - ފުލުހުން

ރާއްޖެ

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތައް ވަގަށް ނެގުމުގެ ސީރިއަސް މައްސަލަ އެއް - ދެމަފިރިންގެ ނަން މަތީގައި ރެޖިސްޓްރީކުރި 86 އުޅަނދު!

ރާއްޖެ

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސަކަށް މެންބަރު ހުސައިން ރިޒާ އިންތިިހާބުކޮށްފި

ރާއްޖެ

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލޭނު އެޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދޭ، އަދި ހުއްދަ ދީފަ އެއް ނުވާނެ - މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް

ރާއްޖެ

ޓެލެގްރާމް ބޭނުންކޮށްގެން ޖިނާއީ އެކި ކުށްތައް ކުރަމުންދިޔަ 3 މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި