ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 09:27
ރައީސް ޞާލިހުގެ ބޮޑުދައިތާފުޅު
ރައީސް ޞާލިހުގެ ބޮޑުދައިތާފުޅު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ޞާލިހުގެ ބޮޑުދައިތާފުޅު އަވަހާރަވުން
ރައީސް ޞާލިހުގެ ބޮޑުދައިތާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
އެކަމަނާ އަވަހާރަވި އިރު އުމުރުފުޅުން 71 އަހަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ބޮޑުދައިތާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އަވަހާރަވެފައި ވަނީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ބައްޕާފުޅުގެ ފަރާތުގެ ބޮޑުދައިތާފުޅު ފަހީމާ ޞާލިހުއެވެ.

އެކަމަނާ އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅުން 71 އަހަރެވެ.

Advertisement

އެކަމަނާ އަވަހާރަވެފައި ވަނީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

އެކަމަނާގެ ކަށުނަމާދު އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް