ޝައިހާން ޒަރީރް

3,728

Articles

 

26,403,197

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުމެފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ސަން މީޑިއާގައި ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.