ކުޅިވަރު
ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ގުޑީސްއިން ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ޖެހިލައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް މާޒިޔާއިން ލީގު ތައްޓާއި ގާތަށް
5 އަހަރު ކުރިން
ދަ ގްރާންޑޭ އަދި ނިލަންދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ
5 އަހަރު ކުރިން
ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ވިއްކާލުމަށް ގިގްސް ގޮވާލައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
އީޕީއެލް: ޝެފިލްޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު ލިވަރޕޫލުން ތައްޓާ ގާތަށް
5 އަހަރު ކުރިން
ސައުތުހެމްޕްޓަން އަތުން ބަލިވެ، ޓޮޓެންހަމްއަށް ހުރަސްތަކެއް!
5 އަހަރު ކުރިން
ސިފައިން ބަލިކޮށް ޕޮލިހުން ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް!
5 އަހަރު ކުރިން
ލެސްޓާ ސިޓީން ނިއުކާސްޓަލް ޔުނައިޓެޑް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލިކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ވަރުގަދަ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ލީގުގެ 10 ވަނައަށް!
5 އަހަރު ކުރިން
ބްރައިޓަން އިން ޗެލްސީ މޮޅުވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
އެޓްލާންޓާ ހޯކްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޓްރެ ޔަންގް ޕްރެކްޓިސްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން އޮބާމަޔަން އަށް ފާރަލަނީ
5 އަހަރު ކުރިން