ފާތިމަތު އުދުމާ

3,825

Articles

 

33,966,301

Article Views

 

Follow

ސަން އޮންލައިންގެ އިނގިރޭސި އެޑިޝަނުން ނޫސްވެރިކަން ފެށި އުދުމާއަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެޓީވީއާ ގުޅުނު ހީވާގި ނޫސްވެރިއެކެވެ. ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށް ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށްވެސް ލިޔެ އަދި ޓީވީ ރިޕޯޓްތައް ގެނެސްދެއެވެ. ގިނަ ދާއިރާތަކެއްގެ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަހެޅުމަކީ ޚާއްސަ އެއް ސިފައެވެ. ޝައިގުވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ އެންމެ ޚާއްސަ ދާއިރާއަކީ ވިޔަފާރިއާ އިގްތިސާދެވެ.