ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2024 | ހޯމަ 12:20
އިންޓަ އިން ލީގު ތަށި އުފުލާލަނީ
އިންޓަ އިން ލީގު ތަށި އުފުލާލަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
އިންޓަ އިން ލީގު ޗެމްޕިއަން ތަށި އުފުލާލައިފި
މިއީ އިންޓައިން އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބު ކުރި 20 ވަނަ ފަހަރު

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު، ޗެމްޕިއަން އިންޓަ މިލާނުން ލީގު ޗެމްޕިއަން ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

މިއީ މި ސީޒަންގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިންޓަގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު ކުޅުނު ފަހު މެޗެވެ. ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ލާޒިއޯ އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 32 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑައިޗީ ކަމަޑާ އެވެ. އިންޓަ އިން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ ފަހު ހަފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 87 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޑެންޒެލް ޑަމްފްރީސް އެވެ. މެޗުގައި އޭނާ ކުޅެން ނިކުތީ ވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ބެންޗުންނެވެ.

މެޗަށްފަހު އިންޓަ އިން ވަނީ ލީގު ޗެމްޕިއަން ތަށި އުފުލާލައިފަ އެވެ. މިއީ އިންޓައިން އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބު ކުރި 20 ވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ އިޓަލީގެ މިލާނަށް ނިސްބަތްވާ ވާދަވެރި އޭސީ މިލާނަށްވުރެ ތަށީގެ ގޮތުން ކުރި ލިބުމެކެވެ. އިންޓަ އިން ދަނީ އެ ކާމިޔާބީ ކުލަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ.

ލީގު ތާވަލްގެ އެއްް ވަނައިގައި އިންޓަ އޮތީ 37 މެޗުން 93 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޭސީ މިލާނަށް ލިބެނީ 74 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް