ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2024 | ހޯމަ 19:33
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އުމްރާވެރިން
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އުމްރާވެރިން
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އުމްރާ
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އުމްރާވެރިން ކާމިޔާބުކަމާއެކު އުމްރާ ދަތުރު ނިންމާލައިފި
ދެން އެންމެ އަވަހަށް މި ގްރޫޕްގެ އުމްރާ ދަތުރެއް އޮންނާނީ ޖުލައި 10ގައި

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ ފަރާތުން ދަތުރު ކުރި ހުރިހާ އުމްރާވެރިން ވެސް އުމްރާ ނިންމާލުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައިސްފިއެވެ.

Advertisement

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްއިން ބުނީ މި އުމްރާ ދަތުރާ މެދު ހުރިހާ އުމްރާވެރިން ވެސް ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަަމަށެވެ. އެ ގްރޫޕުން ބުނީ މި ދަތުރުގައި ޖުމްލަ 90 އުމްރާވެރިން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި މި ދަތުރުގައި ހިލޭ ހަތަރު އުމްރާ ކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ރައުޟާ އާއި މައްކާ، މަދީނާ އަދި ހިރާ ފަރުބަދައިގެ ޒިޔާރަތައް އުމްރާ ވެރިން ގެންދިޔަކަމަށެވެ. މިފަހަރުގެ އުމްރާ ދަތުރު ކުރިއަށް ދިޔައީ 15 ދުވަހަށެވެ.

ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އުމްރާވެރިން

ދެން އެންމެ އަވަހަށް މި ގްރޫޕްގެ އުމްރާ ދަތުރެއް އޮންނާނީ ޖުލައި 10ގައެވެ. އަދި މި އުމްރާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮކްޓޯބަރު އަދި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އުމްރާ އަށް ވެސް ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. އަސްކޮއި ޙައްޖު ޢުމްރާ ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރީގެ ގްރޫޕްއަކީ ދިވެހިންގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ހޯދާފައިވާ އުމްރާ ގްރޫޕަކަށް ވާއިރު، ޢުމްރާ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެގޫގުލް ފޯމް، ފޭސްބުކް ޕޭޖުންނާއި 9110909ށް ގުޅައިގެން ވެސް ލިބޭނެއެވެ.

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުވެސް ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް