އަޙްމަދު ސަދޫފް މޫސާ

145

Articles

 

639,627

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނުކުތީ 2020 ވަނަ އަހަރު "ގާފު" ނޫހުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން "ސަން އޮންލައިން" އަދި "ދައުރު" ގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެ އެވެ. ބޮޑަށް ލިޔަނީ ސިޔާސީ އަދި ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދާ ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތަކެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރިޕޯޓު

މަންޑޭގެ "ޕެންޓް ހައުސް"ގައި: ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާއަށް ދޭ ގަހަނާ، ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ އަތް ދަބަސް، ނުކަނޑައިހުރި 200 ސެންޓު ފުޅި!

ވިޔަފާރި

ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް: މަންޓާ އިން އިންޑިޔާ އަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖެ

ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ މިންވަރު %13 އިތުރުވެއްޖެ

ދުނިޔެ

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އޮތީ ޙަމަލާތައް ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން

ރާއްޖެ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓުގެ ޔަގީންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޚާއްސަ މަޝްރޫއުއެއް ހިންގަނީ

ރާއްޖެ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި އިތުރު 20 ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ 2 އަންހެން ބޭފުޅުން

ރާއްޖެ

ޕީސީބީގެ ބޯޑުން މުޣުނީގެ ނަން އުނިކުރީ، ދައުލަތުގެ އެހެން ދިމާއެއްގައި ޚިދުމަތްކުރަން ފުރުސަތު ދޭން

ރާއްޖެ

ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓުތައް އާންމުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި