ލައިޝާ އަހްމަދު

6,112

Articles

 

70,325,617

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ދާއިރާ އަދި ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ކަވަރު ކުރާ ނޫސްވެރިއެކެވެ. މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެޓީވީގެ އެންމެ މަގްބޫލު ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯރޑް އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯރޑާއި އެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ލިޔުމުގެ އެވޯރޑް ވަނީ ހާސިލުކޮށްފައެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު އެމްއެމްސީގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ވަނީ ޙާސިލުކޮށްފައެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެ

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭން ކުރިންވެސް މޭރީ މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް މާވިން ބުނި: ހެކިވެރިޔާ

ރާއްޖެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއް ނަންބަރެއްގެ ދަށުން 2 އަމުރެއް ނުނެރޭ، ދިމާވީ އިދާރީ އޮޅުމެއް

ރާއްޖެ

ބޮސްނިއާގެ މުސްލިމުންނަށް ހިންގި ގަތުލުއާއްމާ ގުޅޭ ޤަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ވޯޓު ނުދިން ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބަސް ހުއްޓިފައި

ރާއްޖެ

އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ރާއްޖެ

މިރުޒާގެ ޤާތިލަށް އަދަބެއް ކަނޑަނޭޅި ބަންދުގައި 13 އަހަރު، ދިފާއުން އެދުނީ އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތި ނުކުރުމަށް

ރާއްޖެ

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓަރމިނަލުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖެއްގައި 5 ކިލޯ ޑްރަގް

ރާއްޖެ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޑީޖޭއޭއަށް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށް ދައުވާ ލިބިގަނެވޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ރާއްޖެ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އުނގެނުމުގައި އޭއައި ބޭނުން ކުރައްވާނެކަމަށް، ދިރާސީ އަހަރު ފެށުނުއިރު ގިނަ ސްކޫލުތަކަށް ފޮތްތައް ނުލިބޭ