ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 01:54
ލީލް އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ފޮންސެކާ
ލީލް އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ފޮންސެކާ
ރޮއިޓާސް
އޭސީ މިލާން
އޭސީ މިލާންގެ ކޯޗަކަށް ފޮންސެކާ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަނީ
މިލާނުން ފޮންސެކާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަށް އޭނާ ޝައުޤުވެރިވޭ

އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާންގެ ކޯޗަކަށް، ޕޯޗުގަލްގެ ޕައުލޯ ފޮންސެކާ ގެންނަން އެ ކުލަބުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

އޭސީ މިލާންގެ ކޯޗުކަމުގައި މިވަގުތު ހުރީ ސްޓެފާނޯ ޕިއޯލީ އެވެ. ނަމަވެސް މި ސީޒަނަށްފަހު މިލާންގެ ކޯޗުކަމުން އޭނާ ވަކިވާނެ އެވެ. އެހެންވެ އެ ކުލަބުން އަންނަނީ އައު ސީޒަނަށް އައު ކޯޗެެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިލާނުން ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފޮންސެކާ އެވެ. އުމުރުން 51 އަހަރުގެ ފޮންސެކާ މިވަގުތު ހުރީ ފްރާންސްގެ ލީލްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގަ އެވެ. އެ ކުލަބާ އޭނާ ހަވާލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިލާނުން މިހާރު ވަނީ ފޮންސެކާއާ މަޝްވަރާތައް ފަަށައި، ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އަދި މިލާންގެ ހުށަހެޅުން ފޮންސެކާ ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި، އޭނާ ހުރީ އެ ކުލަބާ ހަވާލުވާން ތައްޔާރަށް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިލާނުން ފޮންސެކާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަށް އޭނާ ޝައުޤުވެރިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފޮންސެކާ އޭނާގެ ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށީ 2005 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަަށް އޭނާ ވަނީ ގިނަ ކުލަބުތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ފޮންސެކާ އިރުޝާދު ދީފައިވާ ކުލަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޕޯޓޯ، ބްރާގާ، ޝަޚްތަރު ޑޮނެސްކް އަދި ރޯމާ ފަދަ ކަލަބުތައް ހިމެނެ އެވެ.

ފޮނެސްކާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ލީލް ވަނީ 89 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 47 މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައިވާއިރު، 18 މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. 24 މެޗެއް ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި ސީޒަންގެ ފްރާންސް ލީގުގައި އެ ޓީމު އޮތީ ވެސް ތިން ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް