ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 22:05
ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް މީގެކުރިން ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް މީގެކުރިން ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ވިތް ޕަލެސްޓައިން
ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން
ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ގޮވާލާ ހުކުރު ދުވަހު އެއްވުމެއް
އެއްވުން އޮންނާނީ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި، ހަވީރު 04:00ން އިރުއޮއްސި 06:00ށް

ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ގޮވާލާ ހުކުރު ދުވަހު ބޮޑު އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން މި އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެއްވުން އޮންނާނީ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 04:00ން އިރުއޮއްސި 06:00ށެވެ.

މި އެއްވުމުގައި އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ގޮވާލާ، އަޑު އުފުލުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި އެއްވުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ އާންމުން ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި މި އެއްވުމަށް އަންނައިރު ފަލަސްތީނު ތަމްސީލުވާ ފަދަ ކޮންމެވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ދިދައެއް ނުވަތަ ފޮތިކޮޅެއް ގެންނެވުމަށް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް