ސިމާހާ ނަސީމް

5,872

Articles

 

55,927,722

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ތިން އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ވިޔަފާރީގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރު ކޮށްފައިވެއެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކެޓަގަރީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑް ވަނީ ހޯދާފައެވެ.