ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2024 | އަންގާރަ 11:42
އާޖެންޓީނާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަ ކުރުމުގައި މެސީ ބައިވެރިވަނީ
އާޖެންޓީނާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަ ކުރުމުގައި މެސީ ބައިވެރިވަނީ
ރޮއިޓާސް
ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024
މެސީ ފިޓު، ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނިގެން ކުޅޭނެ
މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނިގެން މެސީ ކުޅޭނެ ކަމަށާއި، މެސީ ހުރީ މެޗަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް ވެސް ސްކަލޯނީ ބުންޏެވެ.

ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް (ކޮޕާ އެމެރިކާ)ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާ އިން ކެނެޑާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް، ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ފިޓުކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ބުނެފި އެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ އިން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ކެނެޑާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ފަތިހު އެވެ. އެ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު، މި ދެ ޓީމު ވަނީ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވެސް ބައްދަލު ކޮށްފަ އެވެ. އާޖެންޓީނާ އިން ވަނީ އެ މެޗުގައި ކެނެޑާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އާޖެންޓީނާ އިން ޗިލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މެސީ އަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އާޖެންޓީނާ އިން ޕެރޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މެސީ ނުކުޅެ އެވެ. ނަމަވެސް ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އެކުއެޑޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މެސީ ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ. ސްކަލޯނީ ބުނީ މެސީގެ ކަނާއަތު ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ.

ކެނެޑާ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްކަލޯނީ ބުނީ، މެސީ މިހާރު ފިޓު ކަމަށާއި، އޭނާ އަށް ސެމީ ފަައިނަލްގައި ކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނިގެން މެސީ ކުޅޭނެ ކަމަށާއި، މެސީ ހުރީ މެޗަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް ވެސް ސްކަލޯނީ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްކަލޯނީ ބުނީ، ކެނެޑާއާ ދެކޮޅަށް ނެރޭނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ޓީމު ކަމަށާއި، ކެނެޑާ އަށް ނުރައްކާ ކުރެވޭނެ ފެންވަރުގެ ޓީމެއް ނެރެން އޭނާ ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅޭއިރު، ބޭނުން ވާނީ ދެވެން އޮތް އެންމެ ދުރަށް ދާން ކަމަށް ވެސް ސްކަލޯނީ ބުންޏެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އާޖެންޓީނާ އަކީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. އާޖެންޓީނާ އިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ ފައިނަލްގައި ބްރެޒިލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް ކުރިމަތިލީއިރު އާޖެންޓީނާ އޮތީ ވެސް ރަނގަޅު ފޯމެއްގަ އެވެ. މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ފޭވަރިޓުންގެ ލިސްޓުގައި ވެސް އާޖެންޓީނާ އަކީ ހިމެނޭ ޓީމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް