ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 12:02
ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ގޮސް ހުއްޓާ ނިޔާވި މީހާ
ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ގޮސް ހުއްޓާ ނިޔާވި މީހާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވުން
ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ
ނިޔާވީ ރ. ހުޅުދުއްފާރަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ފާތިމަތު ހަފީޒާ

ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން މައްކާއަށް އައި ދިވެހި ހާޖީއެއްކަމުގައިވާ، ފާތިމަތު ހަފީޒާ (80) ހަފީޒީހިޔާ، ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި މަރްހޫމާގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނީ މަސްޖިދުލްހަރަމްގައި ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކަށުނަމާދުކުރުން އޮންނާނީ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް