ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:44
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ މީހާ
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ މީހާ
ޕޮލިސް
މީހަކު ހޯދުން
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ހޯދަނީ
 
ހާޒިރުވާން އަންގާ ފޮޓޯއާއި ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފައިވަނީ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި / ޗާނދަނީގެ މުޙައްމަދު ފާރިޙު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މީހަކު ހޯދަން ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ، ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ޓްރެފިކްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ހާޒިރުވާން އަންގާ ފޮޓޯއާއި ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފައިވަނީ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި / ޗާނދަނީގެ މުޙައްމަދު ފާރިޙު (34އ)އެވެ.

އޭނާ ހާޒިރުކުރެވެނީ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް، ސުވާލުކުރުމަށެވެ. އަދި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00ށް ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމް ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިލްޑިންގއަށް ހާޒިރުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް