ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:54
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
2024ގެ ކަލަންޑަރު
އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން 2024ގެ ކަލަންޑަރު ވިއްކަނީ
 
ވޯލް ކަލަންޑަރެއް 35 ރުފިޔާއަށް
 
ޑެސްކް ކަލަންޑަރެއް 65 ރުފިޔާއަށް
 
މި ކަލަންޑަރުތަކުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚު، މީލާދީ ތާރީޚު، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް، ނަކަތް، ނަމާދު ވަގުތު އެނގެން ހުންނާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު ސަރކިއުލާއެއްގައި ބުނީ 2024 ވަނަ އަހަރަށް އެ މިނިސްޓްރީ ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯލް ކަލަންޑަރާއި ޑެސްކު ކަލަންޑަރު ވިއްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 3 ޑިސެމްބަރު ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ކަލަންޑަރުތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ނެރޭ ކަލަންޑަރުތަކުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚާއި މީލާދީ ތާރީޚުގެ އިތުރުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނަކަތްތަކާއި ނަމާދު ވަގުތުތައް އެނގެން ހުންނާނެއެވެ.

Advertisement

މި ކަލަންޑަރުތަކުގެ ތެރެއިން ވޯލް ކަލަންޑަރު ނުވަތަ ފާރުގައި އެޅުވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ކަލަންޑަރު 35 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު ޑެސްކު ކަލަންޑަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 65 ރުފިޔާއަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ކަލަންޑަރަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ބީއެމްއެލް ކާޑު މެޝިނާއި ބަނޑޭރި ޕޭ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މިއަހަރު ވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ކަލަންޑަރު ދޫކުރާނީ ބިލްކުރާ ގޮތަށެވެ.

މި ކަލަންޑަރުތައް ލިބެން ހުންނާނީ ރަސްމީ ގަޑީގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަނުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް