އިދުހާމް ނަޢީމް

2,482

Articles

 

19,419,350

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތީ 2018ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިހާތަނަށް ޓީވީ އާއި އޮންލައިން ނޫހުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ޚަބަރު ލިޔުމުގެ ތަޖުރިބާ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.