ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 20:40
އއ. ތޮއްޑޫ
އއ. ތޮއްޑޫ
ޓްރިޕްއެޑްވައިޒަރ
ފަތުރުވެރިއަކަށް އަނިޔާވުން
ސްނޯކްލިންއަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގައިގައި ޑިންގީއަކުން ޖެހިއްޖެ
އޭނާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
އަނިޔާވެފައިވަނީ ރަޝިއާ އަންހެނަކަށް

ތޮއްޑޫ ކައިރިން ސްނޯކްލިންއަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގައިގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ޑިންގީ އަކުން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:15 އެހާއިރު ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ ރަޝިއާ އަންހެނަކަށެވެ. އިތުރު ފަރުވާއަށް އޭނާ މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް