އާދީއްތަ 29 މާރޗް 2020
04 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 05
ފަތިސް 04:54
އިރުއަރާ 06:05
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު، ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގަ!

  • ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު
  • މިފަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފްލާގައި 200 މީހުން ބައިވެރިވާނެ
  • މިއަހަރު ވެސް 29 ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑު ދޭނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 14 ޑިސެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 17:41 2,234

ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެގްޒެކްޓިވް ސެކްރެޓަރީ މަރިޔަމް ޕަރްވީން އަބްދުލް ފައްތާހު އަދި ބްލޭޒަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ - އެސްޓީއޯ

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް (އެމްބީއައި) މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި އިވެންޓް އިންތިޒާމު ކުރާ ބްލޭޒަން އިންކުން ބުނީ މިފަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފުލާގައި 200 މީހުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށާއި މި އަހަރު ވެސް 29 ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑު ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްބީއޭ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޝަނަށް ހުޅުވާލުމާއެކު 50 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު މީގެތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ އެކި ދާއިރާތަކާއި ސިނާޢަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިމެނެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގެ ޖަޖު ކުރުން މިހާރު ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި ހިމެނޭ އެކި އިންޑަސްޓްރީތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ އެވޯޑެކެވެ. މި އެވޯޑުގެ ބޭނުމަކީ އެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް، އެހެން ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީ ވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ މި އަހަރު ވެސް އެވޯޑްގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރަކަށްވެފައެވެ. މިއީ އެސްޓީއޯ އިން މި އެވޯޑުގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރަކަށްވާ ދެވަނަ އަހަރެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑު 2018ގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުންފުންޏަކީ އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނި އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް ބާއްވަން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރެވެ. ފުރަތަމަ އެވޯޑްސް ޙަފުލާގެ ތެރެއިން ތަފާތު 23 ދާއިރާއަކުން އެކި ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑު ދިނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް