ނާޒުމީ ސައީދު

226

Articles

 

4,115,372

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނުކުތީ 2010 ގައެވެ. ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުގެ ޚަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޚަބަރުތައްވެސް ވަނީ ކަވަރުކޮށްފައެވެ. އަމިއްލައަށް ހުށަހަޅައި ދިން ފަސް ސުވާލު ޕްރޮގްރާމަށް ސާޅީހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ޕްރޮފައިލް ލިޔެ ޓީވީގައި ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް ހުށަހަޅައިދީފައިވެއެވެ.