ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 16:05
އިނގިރޭސީ ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް ކުރި އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން
އިނގިރޭސީ ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް ކުރި އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިނގިރޭސި ސަފީރު މަޖިލީހަށް ކުރި ޒިޔާރަތް
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި
ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމާއިމެދުގަ ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

އެ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސަފީރު ކެރޮން ރޮސްލާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޒިޔާއު ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލުވުމުގައި އިނގިރޭސި ސަފީރު ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަށް ތައާރަފްވެވަޑައިގަންނަވާފައި ކަމަށެވެ.

އަދި ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޖިލީހާއި ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހާއި ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމާއިމެދުގަ ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ގައުމުގެ ޕާލިމެންޓް ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް