ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 07:24
އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ
އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ
ރޮއިޓާސް
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެތުލީޓަކީ ރޮނާލްޑޯ!
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ވަނީ 260 މިލިއަން ޑޮލަރު

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެތުލީޓަކަށް، ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހޮވިއްޖެ އެވެ.

ފޯބްސް މެގަޒިން އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހޮވާ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެތުލީޓަކަށް ރޮނާލްޑޯ ހޮވުނުއިރު، ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ވަނީ 260 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފަ އެވެ.

ފޯބްސް އިން އާންމު ކުރި ލިސްޓުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ސްޕެއިންގެ ގޯލްފް ކުޅުންތެރިޔާ، ޖޯމް ރާމް އެވެ. އޭނާ އަށް ވަނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 218 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފަ އެވެ.

ލިސްޓުގެ ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ރޮނާލްޑޯއާ ވާދަވެރި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އެވެ. އެމެރިކާގެ އިންޓަ މިއާމީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މެސީ އަށް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 135 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފަ އެވެ.

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެތުލީޓުންގެ ލިސްޓުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ ބާސްކެޓު ކުޅުންތެރިޔާ ލެބްރަން ޖޭމްސް އެވެ. އޭނާ އަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 128.2 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އަދި ފަސް ވަނައިގައި އޮތް ޖިއަނީސް އަންޓެޓޮކޮއުންމްޕޯ އަށް ލިބިފައި ވަނީ 111 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. ފްރާންސްގެ ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ހަ ވަނައިގައި އޮތީ 110 މިލިއަން ޑޮލަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް