ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:09
މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޖޭއެސްސީ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި އިލެކްޓްރޯނިކް އެވިޑެންސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
 
މި ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމްލަ 55 ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދީފައިވޭ

ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި އިލެކްޓްރޯނިކް އެވިޑެންސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

2023 ނޮވެމްބަރު 29 ގައި މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބުނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 55 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް