ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 00:08
އެމަރޖެންސީކޮށް ޖެއްސި ފުލައިޓު
އެމަރޖެންސީކޮށް ޖެއްސި ފުލައިޓު
ދަ ޕްރެސް
އެމަރޖެންސީކޮށް ޖެއްސި ފްލައިޓް
އެމަރޖެންސީކޮށް ޖެއްސި ފުލައިޓުގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު: އެމްއޭސީއެލް
ފްލައިޓްގައި 300 ފަސިންޖަރުން ތިބި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ
އެމަރޖެންސީކޮށް އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވަނީ 21:44 ހާއިރު

ކުޑަ ދޮރެއް ހަލާކުވެ ގަތަރު އެއަރވޭސްގެ ފުލައިޓެއް އެމަރޖެންސީކޮށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވާއިރު އެ ފްލައިޓުގައި ތިބި ހުރިހާ ފަސިންޖަރުންނާއި ކްރޫއިންގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްފެނީ ލިމިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ ދޯހާއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ގަތަރު އެއަރވޭސްގެ ފްލައިޓް QR 677 އެމަރޖެންސީކޮށް އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވަނީ 21:44 ހާއިރު ކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ފްލައިޓް އެމަރޖެންސީކޮށް ޖައްސާފައިވަނީ ކުޑަ ދޮރެއް ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ފްލައިޓްގައި 300 ވަރަކަށް ފަސިންޖަރުން ތިބި ކަމަށް ވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނެފައިވަނީ ފްލައިޓުގައި ތިބި ފަސިންޖަރުންނަށް ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމީހުންގެ ދަރުމަވެރިން އެއަރޕޯޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ގަތަރު އެއަރވޭސް އިން ރާއްޖެއަށް ވެސް ގިނަ ދަތުރުތަކެއް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދުވާލަކު ހަތަރު ދަތުރުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
- ކޮމެންޓް