ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)

ނުރައްކާތެރި ޤައިދީންގެ ގޮތުގައި ޖަލުގައި ތިބީ ގާތްގަނޑަކަށް 5-10 އިންސައްތަ ޤައިދީން: ކަރެކްޝަންސް

  • ޖަލަށް އަންނަ ކޮންމެ ޤައިދީއަކީ ނުރައްކާތެރި ޤައިދީއެއް ނޫން
  • ވަކި ރަށެއްގައި އެކަހެރިކޮށް ޖަލެއް އެޅުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް ނޫން
  • ޖަލުތަކުގެ އާބާދީ 1800ށް އަރާކަން ހޯމް މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 05:12 | 3,625

ޖަލުގެ ޤައިދީއަކު ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި- މިހާރުވެސް ޖަލުގެ އާބާދީއަށްވުރެ 40% އިތުރަށް ޤައިދީން އެބަތިބި - ކަރެކްޝަން ސަރވިސް

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ނުރައްކާތެރި ޤައިދީންގެ ނިސްބަތަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 5 އިންސައްތައާއި 10 އިންސައްތަ ޤައިދީންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ޚަބަރުފީތާ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު އާސިފް ވިދާޅުވީ، ޖަލަށް އަންނަ ކޮންމެ ޤައިދީއަކީ ނުރައްކާތެރި ޤައިދީއެއް ނޫން ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ނުރައްކާތެރި ޤައިދީންގެ ނިސްބަތަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 5 އިންސައްތައާއި 10 އިންސައްތަ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު، ވަކި ރަށެއްގައި އެކަހެރިކޮށް ޖަލެއް އެޅުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އާސިފް ވިދާޅުވީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ޖަލު ހުރި ނަމަވެސް، ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެނަމަ ގިނަ ކަންކަން ޙައްލުވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ޖަލުތަކުގެ ކަންކަން އިސްލާޙު ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު، ޖަލުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ވުރެ 40 އިންސައްތަ އިތުރަށް ގައިދީން އެބަތިބި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައިދީން ބަލަހައްޓަމުން ދަނީ ހަތަރު ޖަލެއްގައި ކަމަށާއި އެ ޖަލުތަކުގެ ޖުމްލަ ޖާގައަކީ 1300 ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޖަލުތަކުގެ އާބާދީ 1800ށް އަރާކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ މަޖިލީހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.