ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ކުޅިވަރު - ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19)

ސްޕެނިޝް ލީގު އަލުން ފަށަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފި

  • މިހާރު ރޭވިފައި އޮތް ގޮތުންނަމަ ސްޕެނިޝް ލީގު ފަށަން ނިންމައިފައިވަނީ އޭޕްރީލް 23 ވަނަ ދުވަހު
  • ޔޫރޯ އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރުމުން ލީގު ނިންމަން ވަނީ ފުރުސަތު ލިބިފައި

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 19:01 2,995

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑައިލާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތައް އަލުން ފަށަން ޕްލޭންއެއް އެކުލަވައިލާފައިވާ ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލަލީގާ ހިންގާ އެލްއެފްޕީގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްޕެނިޝް މީޑިއާގައި މި ފަހުން ދެކެވުނު ވާހަކައަކީ ސްޕެއިނިޝް ލީގު ކުރިޔަށް ގެންދާނެ މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމާ ސްޕެއިނުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނާއި އެލްއެފްޕީއޭއިން އެކަމަށް އިއްތިފާގުވެފައިވާ ވާހަކައެވެ. އެކަމަކު މިއަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި ޔޫރޯ އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރުމުން ލީގު ނިންމަން ވަނީ ފުރުސަތު ލިބިފައެވެ.

ޔުއެފާ އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމަށްފަހު ޓެބާސް ވިދާޅުވީ ސްޕެނިޝް ލީގު ފުރިހަމަކުރަން ޕްލޭންއެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށާއި ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ ލީގު ނިންމައިލެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ޓެބާސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާރު ރޭވިފައި އޮތް ގޮތުންނަމަ ސްޕެނިޝް ލީގު ފަށަން ނިންމައިފައިވަނީ އޭޕްރީލް 23 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއައްވުރެ ލަސް ވިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތި ލީގު ނިންމައިލެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މަގުބޫލް ފަސް ލީގުގެ ކުޅުން ވަނީ މެދުކަނދާލާފައެވެ. އެއީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގާއި، ސްޕެނިޝް ލީގާއި، އިޓާލިއަން ލީގާއި، ފްރެންޗް ލީގުގެ އިތުރުން ޖަރުމަން ލީގެވެ. އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާށ ލީގުގެ މެޗުތައް ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަހަރު ބެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާއި ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޮޅަ މުބާރާތްވެސް ވަނީ އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް