އަހްމަދު ދާއޫދު

483

Articles

 

2,093,616

Article Views

 

Follow

އުފެއްދުންތެރި މިނިވަން ލިޔުންތެރިކަމަށް އުފަލާއެކު މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. 1992 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޚިދުމަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިގައިވެސް 2007 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން، އަންނަނީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހޮބީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް އާދެވުނުއިރު، ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ރިޕޯޓާއި، މަޒުމޫނާއި، އަދި ޚަބަރުފަދަ ލިޔުންތައް ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި އޮންލައިން ބޮޑެތި ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާނެއެވެ.

 

އެންމެ މަގުބޫލް ލިޔުންތައް