ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 14:43
ހައްޖު ވިސާ ނޫން ވިސާއެއްގައި މެއި މަހުގެ 23ން ފެށިގެން ޖޫން 21 ގެ ނިޔަލަށް މައްކާ އަށް ދަތުރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މައްކާގައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
ހައްޖު ވިސާ ނޫން ވިސާއެއްގައި މެއި މަހުގެ 23ން ފެށިގެން ޖޫން 21 ގެ ނިޔަލަށް މައްކާ އަށް ދަތުރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މައްކާގައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
ހަރަމައިންއިންފޯ
ޙައްޖު 1445
ހުއްދަ ނެތި ހައްޖު ވުމަކީ ފާފައެއް: ސައުދީގެ ގްރޭންޑް މުފްތީ
 
ހައްޖުވެރިންނަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވީ ސެކިއުރިޓީ އަދި އިދާރީ އޮފިޝަލުންގެ އިރުޝާދު ތަކަށް ބޯލެނބުމަށް

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރުން އާއްމު ކޮށްފައިވާ ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތައް އަޅުކަމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސައުދީގެ ގްރޭންޑް މުފްތީ ޝެއިޚް އަބްދުލް އަޒީޒް އަލް އައްޝެއިޚް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހައްޖުވެރިންނަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވީ ސެކިއުރިޓީ އަދި އިދާރީ އޮފިޝަލުންގެ އިރުޝާދު ތަކަށް ބޯލެނބުމަށެވެ.

ގްރޭންޑް މުފްތީ ޝެއިޚް އަލް އައްޝެއިޚް ވިދާޅުވީ، ސައުދީ ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ހުއްދަ ނެތި ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުން ވާނީ ފާފައެއް ކަމަށެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހަމަތަކުން އެކަން އޮންނާނެ ގޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ކަމުން ހުއްދަ ނެތި ހައްޖު ވުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މުފްތީ ވިދާޅުވި ކަމަށް ސައުދީ ގެޒެޓް ނޫހުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ.

މުފްތީ ވަނީ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް އަންނަ އެންމެންނަށް ވަގުތުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފާ ދުއާ ކުރުމާ އަޅުކަމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް