ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 23:40
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި, ނޭޝަނަލް ކޮލެޖަށް ވަނުމުގެ އިމްތިހާނު ނުވަތަ "ގައޯކާއޯ" ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަރިވަރަކު ސްކޫލަކަށް ވަންނަނީ
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި, ނޭޝަނަލް ކޮލެޖަށް ވަނުމުގެ އިމްތިހާނު ނުވަތަ "ގައޯކާއޯ" ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަރިވަރަކު ސްކޫލަކަށް ވަންނަނީ
އޭއެފްޕީ/ގެޓީ
ޗައިނާގެ ގައުކައު އިމްތިހާން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުނދަގޫ ކޮލެޖް އެންޓްރަންސް އިމްތިހާނުގައި މިއަހަރު 13 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން
ޗައިނާގެ ދަރިވަރުންނަށް މި އިމްތިހާނުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދިގެން ނޫނީ ރަނގަޅު ޔުނިވަރސިޓީ އަކުން ޖާގައެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުނދަގޫ ކޮލެޖް އެންޓްރަންސް އިމްތިހާނުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އިމްތިހާނުގައި މިއަހަރު ޗައިނާގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 13 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަމުން އެބަދެއެވެ.

"ގައުކައު" އިމްތިހާނުގެ ނަން ދީފައިވާ ޗައިނާގެ މި އިމްތިހާނަކީ ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ދިރާސީ އިމްތިހާނެވެ. 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްދާ މި އިމްތިހާނު ޗައިނާގެ މީޑިއާ އިން ސިފަކޮށްފައިވަނީ އިމްތިހާނުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުކަމާއެކު "ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުނދަގޫ އިމްތިހާން" ގެ ގޮތުގައެވެ.

ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް 2 ގަޑީއިރުގެ ވަގުތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ މި އިމްތިހާނުގައި ގްރޭޑް 12 އާ ހަމައަށް ދަރިވަރުން ކިޔަވާފައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކުން އިމްތިހާނު ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށް ޗައިނާގެ ޒިންހުއާ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ އިމްތިހާނުގައި 13.4 މިލިއަން ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ އިރު މިއީ މިހާތަނަށް ޗައިނާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިމްތިހާނު ކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑް ކުރެވިފައެވެ. ހުސްވި އަހަރު އިމްތިހާނު ހަދާފައިވަނީ 12.9 މިލިއަން ދަރިވަރުންނެވެ.

ޗައިނާގެ ދަރިވަރުންނަށް މި އިމްތިހާނުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދިގެން ނޫނީ ރަނގަޅު ޔުނިވަރސިޓީ އަކުން ޖާގައެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާތީ، އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން މި އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރު ވުމުގައި ވަގުތު ހޭދަ ކުރާ ކަމަށްވެއެވެ.

އިމްތިހާނު ކުރެވޭ މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނީސް ލިޓްރެޗަރ އާއި، ހިސާބާއި، އިނގިރޭސި އާއި ފިޒިކްސް އާއި ކެމިސްޓްރީ އާއި ޕޮލިޓިކްސް އާއި ހިސްޓްރީ ހިމެނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކާ ޚިލާފަށް ޗައިނާގައި ކޮލެޖަށް ވަންނަ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާން ގިނަ ކުދިންނަށް ލިބެނީ އެންމެ ފުރުސަތެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މިއަހަރުގެ އިމްތިހާން ފެށުނު އިރު ދަރިވަރުން ގޮވައިގެން އައި ބެލެނިވެރިން އެކުދިން އިމްތިހާން ހޯލަށް ވެއްދުމަށް ފަހު ހާސްވެފައި އިމްތިހާން ހޯލުގެ ބޭރުގައި ތިއްބެވެ. ގިނަ ބެލެނިވެރިން ތިބީ ކާމިޔާބު ރަމްޒް ކޮށްދޭ ކުލަ ކަމަށް ޗައިނާގައި ގަބޫލު ކުރާ ރަތް ކުލައިން ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ. ބައެއް ބެލެނިވެރިން ތައުލީމީ ކާމިޔާބާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގައި ގަބޫލު ކުރާ ސަންފްލާވަރ ހިފައިގެން ތިއްބެވެ.

ޗައިނާގެ ޒިންހުއާ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އިމްތިހާނަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ބުކިން ހެދުން މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވަނީ ފެށިފައެވެ.

ޗައިނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ހުކުރު ދުވަހު ޓްރެންޑް ވަމުން އައިސްފައިވަނީ މި އިމްތިހާނަށް ހެޔޮ އެދުމުގެ މެސެޖްތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް