ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 23:32
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
ރޯދަ ނުހިފާ އުޅުނު މީހެއް ހައްޔަރުކުރުން
ރޯދަ ނުހިފާ އުޅުނު ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި
 
އެއީ އޭނާއަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވޭ
 
ރޯދަ ނުހިފާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ނ. ވެލިދޫ، 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް

ރޯދަ ނުހިފާ އުޅުނު ދިވެހި ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ ނުހިފާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ނ. ވެލިދޫ، 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 10 ދުވަސް ޖަހާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިމަހުގެ 15 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ބަންދު އަމުރުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމީހާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް އޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރުގެ ހެކި ގަރީނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ އެމީހާއަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް