ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 16:33
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން، ރާޅާއެޅުމުގެ ޖޫނިއަރ މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރުން
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން، ރާޅާއެޅުމުގެ ޖޫނިއަރ މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރުން
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް
ގައުމީ ރާޅާއެޅުމުގެ ޖޫނިއަރ މުބާރާތުގެ ޕާޓްނަރަކަށް، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް
މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 18އިން ނޮވެމްބަރުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ގައުމީ ރާޅާއެޅުމުގެ ޖޫނިއަރ މުބާރާތުގެ ޕާޓްނަރަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިސްލާމިކް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

Advertisement

ބީއެމްއެލްއިން މި މުބާރާތުގެ ޕާޓްނަރަކަށް ވާން ނިންމީ ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް، އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން، ރާޅާއެޅުމުގެ ޖޫނިއަރ މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރުން - ބީއެމްއެލް

މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 16 ރާޅާއެޅުންތެރިން ބައިވެރިވާއިރު، މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 18އިން، އަންނަ ނޮވެމްބަރުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް