ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ކޮވިޑް-19، ރާއްޖެ

ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ފެންނަ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މަދު ވެއްޖެ

  • މިދިޔަ މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނެގި ސާމްޕަލް ތަކުގެ އަދަދު ދަށް
  • ޑރ. ޝީނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް މަދުވާނެ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 05:04 | 5,595

ސެނަހިޔާގެ ފްލޫ ކްލިނިކް - ރާއްޖެއެމްވީ

ފާއިތުވި އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު، މި މަހުގެ ތެރޭގައި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ފެންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު އަހުމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ފަރާތުން ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ނަގާ ސާމްޕަލްތައް ޕޮޒިޓިވް ވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ އަދަދު އުޅެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 18 އާއި 20 ޕަސެންޓާއި ދޭތެރޭގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ މި އަދަދުތަކަކީ މަތީ އަދަދެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނެގި ސާމްޕަލް ތަކުގެ އަދަދު ދަށް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ނަގާ ސާމްޕަލްތައް ޕޮޒިޓިވް ވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި މި އަދަދުތައް މިއުޅެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 18 ޕަސެންޓާއި 20 ޕަސެންޓާއި ދޭތެރޭގައި ވަރަށް މަތީ އަދަދަކަށް މިއުޅެނީ. އެކަމަކު ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާގައި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަށަށް އައިސްފަ މިވަނީ. މިދިޔަ ދެ ހަފްތާގައި ވެސް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު، ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ނެގިފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު މިވަނީ 13 ޕަސެންޓުގައި ހިފެހެއްޓިފައި. އެހެންމަ އޮގަސްތް މަހާ އަޅާބަލާއިރު މި އަދަދު މިވަނީ ދަށަށް އައިސްފަ.

~ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު އަހުމަދު ޝަހީދު

ޑރ. ޝަހީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް މަދުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.