ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ގޫގުލް އެޑިއުކޭޓަރުންގެ ފާސް ހޯދުން

ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ގޫގުލް އެޑިއުކޭޓަރުންގެ ފާސް ހޯދައިފި

  • 105 ޓީޗަރުން ވަނީ ފާސް ހޯދާފައި
  • ސްކޫލް މެނޭޖްމެންޓް ޓީމުގެ ވެސް 18 މުވައްޒަފުން ގޫގުލް އެޑިއުކޭޓަރުންގެ ފާސް ހޯދާފައިވޭ
  • މިއީ ސްކޫލަށް ލިބުނު ފަޚުރެއް

ކ. މާލެ | 2 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 09:47 | 17,845

ތަމްރީން ފުރިހަމަ ކުރި ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުން - ކަލާފާނު ސްކޫލު

ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ގޫގުލް އެޑިއުކޭޓަރުންގެ ފާސް ހޯދައިފިއެވެ.

ކަލާފާނު ސްކޫލުން ބުނީ، ސްކޫލުގައި ހިމެނޭ 105 ޓީޗަރުންނާއ، ސްކޫލް މެނޭޖްމެންޓް ޓީމުގެ 18 މުވައްޒަފަކު ގޫގުލް އެޑިއުކޭޓަރުންގެ ފާސް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ކަލާފާނު ސްކޫލުން ބުންޏެވެ. އަދި ސްކޫލުގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ގޫގުލް އެޑިއުކޭޓަރުންގެ ފާސް ހޯދުމަކީ ލިބޭ ފަޚުރެއް ކަމަށާއި، ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މިހާރު ސްކޫލުތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދެމުންދާއިރު، ގޫގްލް ކްލާސްރޫމްސްއަކީ މިހެން ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ޓީޗަރުން ބޭނުންކުރާ މަންސައެވެ.

ގޫގްލް ކްލާސްރޫމުގައި ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ގޫގުލް އެޑިއުކޭޓަރުންގެ ފާސް ހޯދަން ޖެހެއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދެވޭނެ ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ސްކޫލުތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.