ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ކޮވިޑް-19 ށް ޓެސްޓު ކުރުން

ކޮވިޑް-19 އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހިލޭ ހަދައިދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް އޭޑީކޭއިން ހިންގަނީ

  • ޓެސްޓު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެމީހުންގެ ގޭބިސީގެ މީހުން
  • ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ވެސް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ
  • އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ޓެސްޓު ކުރަން ފެށުމަށް ނިންމާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 9 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 19:18 | 6,919

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ވެސް ބަދަލު ގެނެސްފައިވޭ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19ން ދިވެހިރާއްޖެ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮވިޑް-19 އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހިލޭ ހަދައިދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް އޭޑިކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ށް ރާއްޖެ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ބުރަ މަސައްކަތުގައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެތައް ބަޔެއްގެ މިންނަތް މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އޭޑީކޭއިން ބުނީ މިމަސައްކަތްތަކުގައި ދެމިތިބި މީހުން މިބައްޔަށް ހުށަހެޅިފައިވުމަކީ ވަރަށް ކައިރީގައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިފަދަ ފަރާތްތަކަކުން މިބައްޔަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ކޮވިޑް-19 އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދައިދިނުމަށް އެދެމުންދާ ކަމަށް އޭޑީކޭއިން ބުނެއެވެ.

އޭޑީކޭއިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ށް ރާއްޖެ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެމީހުންގެ ގޭބިސީގެ މީހުން އަދި ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮވިޑް-19 އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހިލޭ ހަދައިދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 3000 އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދައިދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، މިޓެސްޓުތައް ކުރަނީ ރޯޗް ކޯބާސް އެލެކްސިސް E411 އިމިއުނޯ އެނަލައިޒަރ ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށް އޭޑީކޭއިން ބުނެއެވެ.

އޭޑީކޭއިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ކަމަށް އެކުލަވާލާ ތާވަލެއްގެ ދަށުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ޓެސްޓު ކުރަން ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.