ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ޝަހީދުންގެ ދުވަސް

ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

  • ޖަލްސާ ވަނީ ކެންސަލް ކުރެވިފައި
  • ޝަހީދުންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ ހިޖުރީ އަހަރެއްގެ ޝައުބާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަސް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 21:20 2,847

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ، ރައީސް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ޝަހީދުވެ ވަޑައިގެންނެވި ބަޠަލުންގެ ޒިކުރާ ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގައި އާކުރައްވާކަމަށެވެ.

އަދި ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 އިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް ޙިދުމަތްކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާ ހަރަކާތްތައް ނުބޭއްވުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ބާރުއަޅަމުންދާތީ، ކޮންމެ އަހަރަކު ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ މިއަހަރު ނުބާއްވާ ގޮތަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޝަހީދުންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ ހިޖުރީ އަހަރެއްގެ ޝައުބާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ހާއްސަ ވަނީ، ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ދިވެހިން ސަލާމަތް ކުރަން ހަނގުރާމަ ކުރެއްވަނިކޮށް ޝަހީދުވި، ޝަހީދު އަލި ރަސްގެފާނަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް