ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ކޮވިޑް-19

10 މަސް ދުވަހަށް ވާވަރަށް ހަނޑޫ، ހަކުރު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޓީއޯއިން ދަނީ ކުރަމުން: ރައީސް

  • ރާއްޖެއަށް ތެލުގެ ބާވަތްތައް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެސްޓީއޯއިން ދީފައިވޭ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 19:36 3,720

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު - ރައީސް އޮފީސް

ދިހަ މަސް ދުވަހަށް ވާވަރަށް ހަނޑޫ، ހަކުރު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޓީއޯއިން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯއިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ދިހަ މަސް ދުވަހަށް ވާވަރަށް ހަނޑޫ، ހަކުރު ގެނައުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފަސް މަސް ދުވަހަށްވާ ވަރަށް ފުށުގެ ސްޓޮކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ 10 މަސް ދުވަހަށް ވާވަރަށް ހަނޑޫ، ހަކުރު، އަދި 5 މަސް ދުވަހަށްވާ ވަރަށް ފުށުގެ ސްޓޮކެއް، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 15ގެ ނިޔަލަށް ހަމައަށް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް

~ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ތެލުގެ ބާވަތްތައް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެސްޓީއޯއިން ދީފައިވާކަމަށެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް