ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ދުނިޔެ - ކޮވިޑް-19

މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން 21 ދުވަހަށް އިންޑިއާ ލޮކްޑައުންކޮށްފި

  • އިންޑީއާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުން އަދަދު ވަނީ 500 އަށްވުރެ މަތީގައި
  • ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް އަމަލުކުރުމަށް ގޮވައިލެއްވި
  • އަންގާރަ ދުވަހު 12 އިން ފެށިގެން ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 24 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 20:29 5,639

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ - ޢަބުދުﷲ ހަސީން

ކޮވިޑް-19 ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔާވަޅެެއްގެ ގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 12 އިންފެށިގެން 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިންޑިއާ ލޮކްޑައުންކުރަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކުރެއްވި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއެވެ. މޯދީ ވިދާޅުވީ، ލޮކްޑައުންގައި އަމަލު ކުރަމުންދަނީ ކާފިޔުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް އޭގެ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އިންސާނުން ސަލާމަތްކުރުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

މޯދީ ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ މާހިރުން ބުނާގޮތުންނަމަ އިންފެކްޝަންގެ ސައިކަލް ހުއްޓުވުމަށް މަދުވެގެން 21 ދުވަސް ބޭނުންވެއެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް 21 ދުވަސް ތެރޭގައި ޕެންޑެމިކް މެނޭޖް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މީގެ 21 އަހަރު ކުރިޔަށް އައިލާތައް ދާނެ ކަމަށެވެ. އިންޑީއާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުން ވަނީ 500 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް