އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ލަވް އާޖްކަލްއަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ލިބުނީ އެންމެ 12 ކްރޯޑް

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 14 ގައި
  • މިއީ ކާތިކް ކުޅުނު ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބުނު ފިލްމް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ | 15 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:56 | 3,833

ލަވް އާޖްކަލް ގެ ޕޯސްޓަރު - ގޫގުލް

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސް ކަމަށްވާ ފެބްރުއަރީ 14 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ލަވް އާޖްކަލް" ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 12 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ.

ސާރާ އަލީ ޚާނާއި، ކާތިކް އާރްޔަން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމު ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ ކާތިކް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފިލްމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ކާތިކް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ "ޕަތީ ޕަތްނީ އޯރު ވޯ" އަށެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 9.1 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

"ލަވް އާޖްކަލް" އަށް 12 ކްރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައި މިވަނީ ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ރިލީޒްކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އާދައިގެ ދުވަހެއްގައި މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރިނަމަ ފިލްމަށް ލިބޭނީ 8.5 ކްރޯޑް ރުޕީސް ވަރު ކަމަށް ފިލްމް ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓުން އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ހަފުތާ ބަންދުގައިވެސް ފިލްމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ނުކުރެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި ފިލްމަކީ 2009 ވަނަ އަހަރު ސާރާގެ ބައްޕަ ސައިފް އަލި ޚާނާއި، ދީޕީކާ ޕަދުކޯން ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ލަވް އާޖްކަލް" ގެ ފްރެންޗައިޒް އެކެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ އިމްތިޔާޒް އަލީ ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމް ކުރީގެ ފިލްމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި، ކުރީގެ ފިލުމުގައި ދައްކުވައިދިން ކަންކަން ޒަމާނަށް ފެތޭ ގޮތަށް އާ ޚިޔާލުތަކާއެކު ހުށައަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.