ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް

ދެ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ނައިބް ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

  • ނައިބް ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންނެވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 12 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 12:47 2,131

ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ނައިބް ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ އައްޑޫ ސިޓީއަށެވެ. ހިތަދޫގައި ހުންނަ އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ތަރައްޤީކުރާ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަރައްޤީއާ ބެހޭގޮތުން ނައިބް ރައީސް ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ނައިބް ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގައި ދެން ވަޑައިގެންނެވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށެވެ. ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ޑަޔަލިސިސް ޔުނިޓު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މި ޔުނިޓަކީ އެއްފަހަރާ ތިން ބަލިމީހުންނަށް ޑަޔަލިސިސް ޚިދުމަތް ދެވޭގޮތަށް ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް