ހޯމަ 16 ޑިސެންބަރު 2019
07 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:00
އިޝާ 19:17
ކުޅިވަރު - ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން

މެޗަށް ނިކުތީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން، އެކަން ހާސިލްވެއްޖެ: ފިލިޕީންސް ކޯޗު

  • މި މެޗު ފިލިޕީންސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 14 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 19:15 3,054

ސްކޮޓް ކޫޕާ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން އަދި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ރާއްޖެއާއި ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސް އިން ނިކުތީ މެޗުން މޮޅުވެ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުމަށް ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ކޯޗު ސްކޮޓް ކޫޕާ ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ރާއްޖެ ބަލިކުރުމަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން ސްކޮޓް ކޫޕާ ބުނީ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ އުނދަގޫ ކަމަށާއި މެޗަށް ނިކުތް އިރުވެސް މި މެޗަކީ ފަސޭހަ މެޗެއް ނޫންކަން އިނގޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފިލިޕީންސް އަށް ވުރެ ގިނަ ހަމަލާތައް ރާއްޖެއިން އުފެއްދިކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ސްކޮޓް ކޫޕާ ބުނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފިލިޕީންސް އަށް ލީޑު ނަގަން ލިބުނު އެންމެ ހުސް ފުރުސަތު (ޕެނަލްޓީ) ބޭކާރުވެގެން ދިޔައީ އާންމުކޮން އެޓީމުގެ ޕެނަލްޓީ ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާ ނޫން އެހެން ކުޅުންތެރިޔެއް ޖެހުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިން އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ކުރުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލީޑު ނުލިބުން ކަން ކޫޕާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ފިލިޕީންސް އިން ދެއްކި ކުޅުމާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރަމުން ކޫޕާ ބުނީ މެޗަށް އެޓީމުން ނިކުތީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލު ވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގަ ސީރިއާ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު އޮތް އިރު ދެވަނައިގައި ޗައިނާ އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. މިގްރޫޕްގެ ތިން ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ލަނޑުގެ ތަފާތުން ފިލިޕީންސް އޮތްއިރު ހަތަރުވަނައިގައި ރާއްޖެއިން އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. އަދި ގްރޫޕްގެ ފުލުގައި ގުއާމް އޮތީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން ބަލިވެ ޕޮއިންޓެއް ނުލިބިއެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ޗައިނާ އަދި ސީރިއާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭ މެޗަށްފަހު ގްރޫޕަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް