ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ރާއްޖެ - ޝާހިދުގެ ތައިލެންޑް ދަތުރުފުޅު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޝާހިދު ތައިލެންޑަށް

  • މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ތައިލެންޑަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ މި މަހުގެ 15 އިން 17 އަށް
  • ޝާހިދު ވަޒީރުކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ދިވެހިންނަށް ތައިލެންޑަށް ވިސާއާ ނުލާ ދެވޭގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައި
  • ތައިލެންޑަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު މަންޒިލެއް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 22:22 2,662

ހާރިޖީ ވަޒީރު ތައިލެންޑްގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންތަކަކާއި އެކު - ހާރިޖީ ވުޒާރާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ތައިލެންޑަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 އިން 17 އަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ތައިލެންޑަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅަކީ ތައިލެންޑްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑޮން ޕްރަމުދްވިނާއީގެ ދައުވަތަކަށް އެޤައުމަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާއި ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރެވުނުތާ 40 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތާއި ދިމާކޮށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ތައިލެންޑަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅުގައި، ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ތައިލެންޑްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއިއެކު މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ތައިލެންޑްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވާނެއެވެ. ތައިލެންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ސަބަބުން ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ، ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ލުއިފަސޭތައް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ހާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި އުފެއްދުންތައް ތައިލެންޑްގެ ބާޒާރަށް ނެރެ މާކެޓްކުރުމާއި، ދެޤައުމުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ހާރިޖީ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ތައިލެންޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މުހިއްމު ބައިވެރިއެކެވެ. އަދި ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ތައިލެންޑް ސަރުކާރަށް އަރުވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހާރިޖީ ވަޒީރު ކަމާއި ޝާހިދު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ދިވެހިންނަށް ވިސާއާ ނުލާ ތައިލެންޑަށް ދެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައެވެ. ތައިލެންޑަކީ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދަތުރުކުރާ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލް މަންޒިލެކެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް