ބުދަ 16 އޮކްޓޯބަރ 2019
13 ހިތަ
1441 ސަފަރު 17
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:54
އިޝާ 19:06
ދުނިޔެ - ޖޯން ބޯލްޓަން

ބޯލްޓަން މަގާމުން ވަކި ކުރީ އީރާން މައްސަލައިގައި

  • އަފްޣާނިސްތާނުގެ ތާލިބާން ޖަމާއަތުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަން ޓްރަމްޕް ރޭއްވެވި ރޭވުން ބޭޒާރުކޮށްލުމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވީވެސް ބޯލްޓަން

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 14 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 07:21 3,252

ޖޯން ބޯލްޓަން - އެންސީބީ ނިއުސް

އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޖޯން ބޯލްޓަން މަގާމުން ވަކި ކުރީ އީރާނާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާ މެދު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ބޯލްޓަން މަގާމުން ވަކި ކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުން ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ތާލިބާން ޖަމާއަތުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަން ޓްރަމްޕް ރޭއްވެވި ރޭވުން ބޭޒާރު ކޮށްލުމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވީ ވެސް ބޯލްޓަންކަން ޓްރަމްޕަށް އެނގިވަޑައިގަތުމަކީ ބޯލްޓަން މަގާމުން ދުރުކުރަން ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ސަބަބެއް ކަމަށް ބްލޫމްބާގްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، ބޯލްޓަންގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ބޭނުންނުވާކަން އޭނާ އަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އޭނާ ހުށައަޅުއްވާ ގިނަ ހިޔާލުތަކަކީ އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ހިޔާލުތަކަކަށް ނުވާހިނދު އެ މަގާމުގައި ބޯލްޓަން ހުންނަވަން ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ބޯލްޓަންގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވިއެވެ. ބޯލްޓަންގެ ހިދުމަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ނަން އަންނަ ހަފްތާގައި އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށެެވެ.

ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝްގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމު ތަކެއް އަދާކުރެއްވި ބޯލްޓަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއަށް ނިސްބަތް ވެވަޑައިގަންނަވާ ބޯލްޓަން ވަނީ، އެމެރިކާއިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅަފައިވާ އެމްބެސަޑަރުގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް