ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ކުރީގެ މާލީ ވަޒީރު މުނައްވަރު

މުނައްވަރު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތީ ހުމާ ހުންނަވައިގެން

  • އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އުޅުއްވަނީ ބަލިވެ ކަމަށް
  • އޭނާ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ލެކްޗަރަރ އެއްގެ ގޮތުގަ
  • މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ޓެމްޕަރޭޗަރު ބަލަން އެޗްޕީއޭއިން އަންގާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 17:50 | 28,016

ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މުނައްވަރު - މަޖިލިސް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި މާލީ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު މުނައްވަރު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގަތީ ހުމާ ހުންނަވައިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ހާޒިރުވެ ހުންނެވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ލޯނުތަކާއި 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ މިންވަރު ހުރި މިންވަރު ސާފުނުވާތީ އެކަން ބެލުމަށް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި މާލީ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ދެ ވަޒީރަކާއި މިހާރުގެ މާލީ ވަޒީރުގެ އިތުރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާއި ގަވަރުނަރު ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި ކޮމިޓީއެއްގައެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އުޅުއްވަނީ ބަލިވެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ތަޅުމުގައި ހުންނެވީ މާސްކު އަޅުއްވައިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އަދި މިދިޔަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ހުން އައިސްސަ ރޯގާ.. އެހެންނަމަވެސް މިކަމަކީ މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީވެ، ތިބޭފުޅުންގެ މުހިއްމު ކަމަށްވާތީ، އަޅުގަނޑު މިހިރީ ހާޒިރުވެ އިނގޭތޯ

~ ކުރީގެ މާލީ ވަޒީރު އަހުމަދު މުނައްވަރު

ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ދުރަށް ވަޑައިގެން އޭނާ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ލެކްޗަރަރ އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ތަޅުމުގައި ބޭއްވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހުއްދަދީފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އަންގާ، އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހުއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން މާސްކު އެޅުމަށް މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެމްޕަރޭޗަރު ބެލުން، ހުން ނެތްކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ކޮވިޑުގެ އަލާމާތެއް ހުރި މީހަކު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވުމަށް ވެސް އުސޫލުގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.