ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީނުން ރަށަށް މީހުން ފޮނުވުން

ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީނު ފެސިލީޓީތަކުން 360 މީހަކު ރަށަށް ފޮނުވައިފި

  • މިހާތަނަށް 2711 މީހެއް ވަނީ ޓްރާންސިޓް ފެސިލިޓީސްތަކަށް ގެންދެވިފައި
  • ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީންގައި 14 ދުވަސް ހަމަކުރުމަށްފަހު 360 މީހަކު އަނބުރާ ރަށަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
  • މާލެ ކައިރީގައި ހުރި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުން 69 މީހަކު ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 00:20 | 3,960

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު؛ ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީނުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ރަށްރަށަށް ފޮނުވާފައި - އެންއީއޯސީ

ލޮކްޑައުންއާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި ތާށިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ރަށަށް އަނބުރާ ދިއުމަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީން ގައި ތިބި 360 މީހަކު ރަށަށް އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

އެންއީއޯސީ ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ ލޮކްޑައުންއާއި ގުޅިގެން ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީން ގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު ރަށަށް ފޮނުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 2711 މީހެއް ވަނީ ފެސިލިޓީސްތަކަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިތުރު 94 މީހަކު އާދީއްތަ ދުވަހު ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީން ގައި 14 ދުވަސް ހަމަކުރުމަށްފަހު 360 މީހަކު އަނބުރާ ރަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލެ ކައިރީގައި ހުރި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުން 69 މީހަކު ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި މިވަގުތު 1403 މީހަކު ތިބި އިރު، އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި 1258 މީހަކު އެބަތިއްބެވެ.

ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތައް ގާއިމްކުރެވިގެން ދިޔައީ މާލެ ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، އަނބުރާ ރަށަށް ނުދެވި ތާށިވީ ފަރާތްތަކަށް ރަށަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު މި ފަރާތްތަކަށް ރަށަށް ދެވޭ ގޮތަށް ހަމެޖެއްސީ، އަތޮޅު ތެރެއަށް ބަލި ފެތުރުނަ ނުދީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި މީހުން ވެސް ދޫކޮށްލަނީ ކަރަންޓީނު ކުރާ އެހެން މީހުންނާއި މެދު އަމަލުކުރާހެން، މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު ސާމްޕަލްތައް ނެގުމަށް ފަހު ނެގެޓިވް ކަމުގައިވާ ނަމަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.